English Forum

Форум вчителя англійської мови Нагуляк Світлани Іванівни
 
ФорумКалендарВхідДопомогаПошукСписок користувачівГрупиЗареєструватись

Частка | 
 

  Education

Донизу 
АвторПовідомлення
Admin
Admin
avatar

Кількість повідомлень : 150
Дата реєстрації : 27.08.2015
Вік : 44
Звідки : Івано-Франківська обл

СтворюватиТема: Education   Пн Вер 28, 2015 8:45 pm

1. boarding school ['bɔːdɪŋskuːl] школа-інтернат
2. canteen [kæn'tiːn] буфет, їдальня
3. cloakroom ['kləukruːm] гардероб
4. locker ['lɒkə] шафка з замком
5. staffroom [stɑːfruːm] учительська
6. headmaster’s office [ˌhed'mɑːstəz 'ɔfɪs] кабінет директора
7. assistant principal [ə'sɪst(ə)nt'prɪn(t)səp(ə)l] заступник директора
8. deputy head ['depjutɪ hed] заступник директора
9. register  ['reʤɪstə] журнал
10. monitor ['mɔnɪtə] староста
11. lunch break [lʌnʧ breɪk] обідня перерва
12. playground ['pleɪgraund] спортивний майданчик
13. sports field [spɔːts  fiːld] спортивний майданчик
14. (the) Humanities [hjuː'mænɪtɪz] гуманітарні науки
15. (the) Sciences ['saɪənsiz] природничі науки
16. PE (Physical Education) ['fɪzɪk(ə)lˌedjʊ'keɪʃ(ə)n] фізична культура
17. mark [mɑːk] оцінка, бал
18. grade[greɪd] амер.оцінка
19. curriculum [kə'rɪkjʊləm] навчальний план
20. syllabus ['sɪləbəs] конспект, план ; розклад
21. obligatory [ə'blɪgətərɪ] обов'язковий
22. compulsory [kəm'pʌls(ə)rɪ] обов'язковий
23. literate ['lɪtərɪt] письменний
24. illiterate [ɪ'lɪt(ə)rɪt] неписьменний
25. extra -curricular activities ['ekstrə kəˌrɪkjələ æk'tɪvətɪ] позашкільна діяльність
26. optional ['ɒpʃ(ə)nəl] необов'язковий; факультативний
27. school fees [skuːl fiːz] оплата за навчання
28. deadline['dedlaɪn] крайній строк
29. on/in time[taɪm] вчасно /завчасно
30. feedback ['fiːdbæk] зворотний зв'язок
31. bookworm ['bʊkwɜːm] книжковий черв'як
32. swot [swɒt] зубрило
33. all nighter [ɔːl naɪtə] провів безсонну ніч
34. crib [krɪb] шпаргалка
35. pony ['pəunɪ] амер. шпаргалка
36. invigilator [ɪn'vɪʤəleɪtə] наглядач (стежить, щоб студенти не списували на іспиті)
37. award [ə'wɔːd] присуджена нагорода (премія)
38. reward [rɪ'wɔːd] (ви)нагорода
39. GCSE [ʤi͟ː siː es i͟ː]атестат про загальну середню освіту
40. A level [eɪ 'lev(ə)l] найвищий рівень складності вивчення предмета
41. learning outcome ['lɜːnɪŋ'autkʌm] підсумок навчання
42. excused absence [ɪks'kjuːzd 'æbsəns] відсутність з поважної причини
43. lame excuse [leɪm ɪks'kjuːz]невдала, слабка відмовка
44. extension/additional time [ɪk'stenʃ(ə)n]/ [ə'dɪʃ(ə)nəl taɪm] додатковий час
45. Mickey-Mouse course [mɪkɪ maus kɔːs] дуже легкий курс (лекцій)
46. open-book test ['əupən bʊk test] іспит "з відкритою книжкою" (іспит, на якому при підготовці відповіді дозволяється користуватися довідковою літературою)
47. pop-quiz [pɔp kwɪz] / snap test [snæp test] короткий тест, який здають студенти без будь-якого попередження
48. sloppy work ['slɒpɪ wɜːk]неохайна робота
49. to attend classes [ə'tend klɑːsiz] відвідувати заняття
50. be absent/present [biː 'æbs(ə)nt]/ ['prez(ə)nt] бути відсутнім/ присутнім
51. to graduate ['græʤʊeɪt] закінчити вищий навчальний заклад і одержати ступінь бакалавра/ амер. (from) закінчувати будь-який навчальний заклад
52. to finish/ to leave school ['fɪnɪʃ] /[liːv skuːl] закінчувати школу
53. to obtain a certificate/diploma [əb'teɪn sə'tɪfɪkɪt] /[dɪ'pləumə] одержувати свідоцтво
54. to miss [mɪs] пропустити
55. truant ['truːənt] учень, що прогулює уроки, прогульник
56. play hooky [pleɪ 'hʊkɪ] ледарювати, байдикувати; прогулювати (заняття в школі і т.п.)
57. to cheat/mock in an exam [ʧiːt]/ [mɔk ɪn ən ɪg'zæm] cписувати на екзамені
58. to do well / badly in an exam [du wel /'bædlɪ ɪn ən ɪg'zæm]  добре /погано скласти іспит
59. to fail / flunk an exam [feɪl]/ [flʌŋk ən ɪg'zæm]  провалити(ся) на іспиті
60. to take /pass an exam [teɪk]/ [pɑːs ən ɪg'zæm]  витримувати іспит
61. to hand in homework/essay/written task [hænd ɪn 'həumwɜːk]/ ['eseɪ]/ ['rɪtn tɑːsk] вручати домашнє завдання / твір / письмове завдання
62. to do one’s best [duː  wənz best]  зробити все від себе залежне
63. to participate in /take part in a lesson [pɑː'tɪsɪpeɪt ɪn]/ [teɪk pɑːt ɪn ə  'lesn] брати участь в уроці
64. to solve a problem/assignment ['sɒlv ə 'prɒbləm] / [ə'saɪnmənt] розв'язувати задачу/ завдання
65. to ace [eɪs] амер. досягти високих оцінок за (тест або іспит)
66. to cram [kræm] зубрити; натаскувати до іспитів
67. to assess [ə'ses] оцінювати
68. assessment [ə'sesmənt] оцінка
69. to catch on [kæʧ ɒn] зрозуміміти
70. to cope with [kəup wɪð] справлятися
71. to keep up with [kiːp ʌp wɪð] не відставати, триматися нарівні з
72. to revise [rɪ'vaɪz] перечитувати, проглядати (перед іспитом)
73. to drop out of school [drɒp aut əv skuːl] кидати школу
74. to be excluded/expelled [biː ɪks'kluːdɪd]/ [ɪk'speld]  бути виключеним
75. to excel at smth [ɪk'sel] відзначатися у чомусь
76. average knowledge ['æv(ə)rɪʤ'nɒlɪʤ] середні знання
77. to fall behind with [fɔːl bɪ'haɪnd wɪð]  не здати вчасно
78. to get down to work [get daun tə wɜːk] ставати до роботи
79. to jot/note down [ʤɒt] / [nəut daun] коротко записати
80. to turn up late [tɜːn ʌp leɪt] з'явитися пізно
81. to catch up with [kæʧ ʌp wɪð]  наздогнати
На початок Донизу
Переглянути профіль користувача http://ptllyceum.blogspot.com/
 
Education
На початок 
Сторінка 1 з 1

Права доступу до цього форумуВи не можете відповідати на теми у цьому форумі
English Forum :: Theory :: Vocabulary-
Перейти до: